ASuite 1.5.2

ASuite 1.5.2

SalvadorSoftware – Open Source –
4 Stars User Rating
ASuite is a simple application launcher to manage an unlimited number of files, folders and webpage for quick access. It is designed to work with removable storage (uses relative paths) media like USB sticks, hard drives, iPods, etc.

Tổng quan

ASuite là một Open Source phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi SalvadorSoftware.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ASuite là 1.5.2, phát hành vào ngày 10/10/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.5.2, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

ASuite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của ASuite đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ASuite!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có ASuite cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản